Oturum Aç

 Toplantılar

Makale Toplantısı – Toplantı genellikle haftalık olarak yapılmaktadır. Konuyla ilgili uzmanın seçmiş olduğu 1 yada 2 güncel makale özetlenerek araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri tarafından tartışılır.


Üroonkoloji Toplantısı – Her haftanın Perşembe günü patoloji, radyoloji, medikal ve radyasyon onkolojisi ve üroloji kliniklerinin bulunduğu toplantıda 1 hafta öncesine ait vakalar tartışılır .
 

Pediatrik Üronefroloji Toplantısı – Her haftanın Salı günü pediatrik nefroloji ve pediatrik üroloji kliniklerinin katılımıyla 1 hafta öncesine ait vakalar araştırma görevlileri eşliğinde tartışılır. Bunu takiben vakaların sunumu sonrası tedavi teknikleri tartışılır.


Nefroüroloji Toplantısı – Her haftanın Salı günü nefroloji ve üroloji kliniklerinin katılımıyla 1 hafta öncesine ait vakalar araştırma görevlileri eşliğinde tartışılır.


 

Vizitler:

Başasistan viziti her sabah 7:00'da başlar ve tüm asistanların bundan 10 dakika önce tüm işlerini tamamlamış olarak vizitde hazır olak bulunmalıdır. Başasistan servisten sorumlu olmakla beraber, tüm asistanların serviste yatan hastaları bilmesi gerekmektedir. Ameliyathane ve poliklinikten sorumlu asistanların vaktinde gerekli yerlerde olmasından başasistan sorumludur. Hastalar tek tek değerlendirilir, gerekli görülen hastalar muayene edilir, yapılacak işler yazılı olarak kaydedilir ve iş listesi çıkarılır. Bu vizit iş saatinin bitimine göre saat 17:30'da tekrar edilir. Bu vizitlere olağanüstü bir durum olmadığında tüm asistanlar katılmak zorundadırlar.

 

Nöbetler: 

Nöbetler hafta içi saat 17:30'da, haftasonu 9:00'da başlar ve ertesi sabah vizitine kadar devam eder. Her ayın başında belirlenen ve klinik eğitim sorumlusu tarafından onaylanan nöbet listesindeki yapılacak her değişiklik eğitim sorumlusunun bilgisi dahilinde olmalıdır. Her nöbette sorumlu başasistan, hiyeraşiye uygun olarak, asistanlar arasında iş bölümünü belirler. Asistanlar sorumlu oldukları görevlerden başasistanı bilgilendirmek ile yükümlüdürler. Başasistan en az 2 vizit yapar ve yapılacak işleri organize eder. Asistanlar arasında nöbet sıklığı kıdeme göre:


1.yıl ve 2. Yıl asistanları 3 günde 1
3.yıl ve 4. Yıl asistanları3veya 4 günde 1
5. yıl asistanı  4 veya 5 günde olacak şekilde düzenlenir.


​İzin: 

İlk yılını tamamlayan asistanlar 2547 ve 657 sayılı kanunlara göre, yaz döneminde (Temmuz-Eylül) döneminde toplam 20 iş günü olan izinlerini aktif olan başasistanla her dönem içinde ayrı ayrı kararlaştırarak, sistemin işleyişini bozmayacak şekilde ayarlayarak, klinik eğitim sorumlusunun bilgisi dahilinde kullanırlar.