Oturum Aç

 Eğitim Programı


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi eğitim programı, 3 ay genel cerrahi, 2 ay nefroloji, 1 ay çocuk cerrahisi, 4.5 yıl üroloji eğitim programından oluşmaktadır. 

 ​

1.Yıl:

 • Araştırma görevlisi 3 ay süreyle genel cerrahi servisinde rotasyonunu tamamlamasını takiben kalan 9 ayını üroloji servisinde araştırma görevlisi olarak başlar. 
 • Servisi sorumlusu araştırma görevlisi ve öğretim üyeleri denetiminde üroloji servisinde hasta takibi yapar.
 • Bu yılda temel ürolojik fizik muayene teknikleri ve hasta anamnezi alır ve üretral kataterizasyon, dilatasyon, fleksibl ve rijid sistoskopi, transrektal ultrason ve biyopsi işlemlerini yapar. Ayrıca ameliyathanede vakalarda 2. Asistan olarak katılır ve amliyathane disiplinini gözlemlemeye başlar.
 • Şef asistan ile acil serviste hasta konsültasyonu yapar. Üroloji asistanları eğitim toplantısına katılır.
 • Ayrıca bu yıl asistanın servis rotasyonunda bütün hastaların günlük bakımında, yatışından itibaren hastanın servisten taburculuğu yapılmasına kadar günlük notlarının düşülmesi, ilaçlarının uygulanması ve bunların kontrolunden sorumludur.
 • Günlük düzenli olarak yapılan servis visitinden tüm hastaların eksiksiz sunumu ve yapılması gereken görevleri not düşerek bunların uygulanması ve takibinden sorumludur.
 • Ayrıca konseylerde hasta sunumlarını yapmakla sorumludur. 

 

2.Yıl:

 • Araştırma görevlileri sabah ve akşam üroloji kliniği servis sorumlusu ile hasta visitlerini yapar.
 • Endoskopik ve açık ameliyat prosedürlerini sorumlu öğretim üyesi eşliğinde izler ve uygular. Bunların bir kısmı varikoselektomi, sünnet, hidroselektomi, skrotal ve inguinal orşiektomi ameliyatlarıdır.
 • Üroloji asistanları eğitim toplantısına katılır. 1. Yıl asistanın görevlerini takip etmek ve uygulanmasına yardımcı olmakla sorumludur.
 • Olağan dışı durumlarda kıdemli asistanı bilgilendirmekle görevlidir. 3.Yıl:

 • Araştırma görevlileri sabah ve akşam üroloji kliniği servis sorumlusu ile hasta visitlerini yapar.
 • Endoskopik ve açık ameliyat prosedürlerini sorumlu öğretim üyesi eşliğinde izler ve uygular. Bunların bir kısmı endoskopik üreter taşı tedavisi, açık prostatektomi, tur prostat, tur mesane kanseri, tot, tvt, internal üretrotomi, endoskopik sistolitotripsi.
 • Üroloji asistanları eğitim toplantısına katılır.
 • Alt kıdemleriyle beraber hasta takibini yapmak ve onların kontrolunden sorumludur.
 • Olağan dışı durumları üst kıdemlerine bildirmekle yükümlüdür. 


 
4.Yıl:

 • Araştırma görevlileri sabah ve akşam üroloji kliniği servis sorumlusu ile hasta visitlerini yapar.
 • 3. Yıl ve 4. Yıl araştırma görevlisi işeme disfonksiyonları için yeterlilik kazanması amaçlı işeme bozukluğu olan hastaların ürodinami raporlarını değerlendirir.
 • Endoskopik ve açık ameliyat prosedürlerini sorumlu öğretim üyesi eşliğinde izler ve uygular. Bunların bir kısmı basit nefrektomi, orşiopeksi, açık ve perkütan nefrolitotomi, üreteroneosistostomi, tanısal laparoskopi.
 • Üroloji asistanları eğitim toplantısına katılır.5.Yıl:

 • Son yıl araştırma görevlisi günlük visit uygulamasını ve sorumluluklarını kazanır.
 • Son yılda endoskopik, laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarını gözlemci eşliğinde yapar. Bu ameliyatların bazıları, laparoskopik nefrektomi, radikal sistektomi, radikal prostatektomi, penil protez implantasyonu, üretroplasti, sakrokolpopeksi, parsiyel nefrektomi gibi.
 • Ayrıa alt kıdem araştırma görevlileriyle birlikte ameliyatlara girerek onların eğitiminden sorumlu olarak kişisel becerisini geliştirir.
 • Kongre ve araştırma görevlileri eğitim programlarına katılır.
 • Son yılda tek başına bir kliniği idare edebilecek şekilde sorumluluk kazanırlar